ภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย

หัวข้อ

ภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย

ภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย Mist Lovers Paradise ยอดเขาสูงตระหง่านและหน้าผาขรุขระสูงตระหง่าน นี่เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย ในตอนเช้าท่านจะได้เห็นทะเลหมอกที่สวยงาม มีแสงสีทองจากดวงอาทิตย์ที่ค่อย ๆ โผล่ออกมาจากขอบฟ้าและสร้างหมอกสีขาวที่สวยงาม และยังสามารถเห็นภูเขาและธรรมชาติที่สวยงามทางฝั่งลาวได้ชัดเจนมาก