สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี

หัวข้อ

สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี

สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี Unseen Thailand ตั้งอยู่กลางแม่น้ำโขงในบริเวณบ้านโป่งเป้า บ้านสองขอน อำเภอโพธิ์ไทร เป็นสถานที่ที่เยี่ยมยอดและควรค่าแก่การเยี่ยมชมเมื่อมาเยือนอุบลราชธานี ดูเหมือนก้อนหินที่โผล่ออกมาจากกลางแม่น้ำโขงอย่างรวดเร็วในเวลาน้ำลง แก่งเหล่านี้จึงเป็นแอ่งขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่มีขนาดต่างกัน ทำให้หลายคนเรียกที่นี่ว่า “แกรนด์แคนยอนเมืองไทย”