เกาะพยาม จังหวัดระนอง

หัวข้อ

เกาะพยาม จังหวัดระนอง

เกาะที่ใหญ่ที่สุดรองจากเกาะช้าง (ระนอง) ตรงกลางของเกาะเป็นพื้นที่ป่าและสัตว์ป่านานาชนิด เช่น นก ลิง และหมูป่า ได้ชื่อเล่นว่ามัลดีฟแห่งประเทศไทย เกาะพยามมีหาดหาดใหญ่ 5 แห่ง ป่าไม้ ต้นไม้ใหญ่ หาดชายเลน สวนยางพารา และจุดลูกพลับ เรียกได้ว่าเกาะพยามเป็นภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง